Spíkri konferencie / Panel 01
Martin Jelínek
Martin Jelínek
Jazykový inštitút Bright House
Vyštudoval sociológiu na Georgetown University vo Washingtone a v Amerike strávil dokopy sedem rokov. Po návrate na Slovensko absolvoval aj štúdium lingvistiky na Prešovskej univerzite. Z Prešova jeho kroky viedli na Honduras, kde v roku 2010 spolu s ďalším tímom expertov otvoril inštitút anglistiky na miestnej univerzite. Po rokoch strávených mimo domova a s množstvom skúseností s inými kultúrami sa vrátil na Slovensko a pre mnohých si za svoj domov vybral prekvapivo rekreačnú oblasť Domaša na východe Slovenska. Aktuálne podniká a vedie jazykový inštitút Bright House, ktorý sa zameriava najmä na zlepšovanie komunikačných a prezentačných zručností v anglickom jazyku. Martin pracuje aj ako medzinárodný poradca interkultúrnych zručností, je profesionálny skúšobný komisár pre Cambridge University a teacher training pre Macmillan Education UK v rámci Európskej únie.
Clayton Stone
Clayton Stone
Technická univerzita v Košiciach
Narodil sa a vyrástol v Južnej Afrike, ktorú po dovŕšení dospelosti opustil, keď sa rozhodol odcestovať do Veľkej Británie. Prvýkrát sa dostal na Slovensko vďaka pozvaniu na narodeninovú oslavu. Oslávenkyňa je dnes už jeho manželkou, s ktorou spolu s dvomi deťmi bývajú v Moldave nad Bodvou. Keď chcel Clayton prvýkrát ostať na Slovensku dlhodobo, mal v podstate tri možnosti – oženiť sa, založiť firmu alebo začať študovať. Rozhodol sa pre štúdium na Stavebnej fakulte TUKE, na pôde ktorej dnes pôsobí ako vedec v laboratóriu excelentného výskumu, učí i publikuje. Jeho hlavným oborom sú obnoviteľné zdroje energie, inteligentné obydlia a biometika.
Robert Vincze
Robert Vincze
WON China Investment Europe SK
Vyštudoval odbor informačné technológie na Slovenskej technickej univerzite. Postgraduálne študoval kurzy Stanford University, University of Pennsylvania, projektový manažment IPMA a Prince2, IAPCO seminár pre organizáciu kongresov a pôsobil ako študent v rôznych medzinárodných spoločnostiach. Pracoval vo viacerých krajinách EÚ pre vedúce spoločnosti Procter&Gamble, MIS Consulting, First Data International a má bohaté skúsenosti ako konzultant pre súkromný i verejný sektor. V roku 2012 sa stal spolupracovníkom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, kde viedol odbor implementácie projektov EÚ a neskôr sa stal riaditeľom Slovak Convention Bureau, verejno-súkromného klastra s globálnym dosahom. Združoval organizácie destinačného marketingu, firmy destinačného manažmentu, organizátorov kongresov, business hotely a iných poskytovateľov pod záštitou SACR. Išlo o najväčší klaster kongresového turizmu na Slovensku až do jeho zrušenia v roku 2016. Robert Vincze aktuálne podniká v Číne, prezentuje Slovensko vo svete, prednáša na konferenciách ako aj na Univerzite Vistula vo Varšave. Je členom poradenského výboru konferencie World MICE Day China a tiež členom predstavenstva Východoslovenskej investičnej agentúry.
TUKE IT VALLEY PROGRESS PROMOTION KOŠICE
PRO EDUCO FRESH PLUS UPJŠ
VISIT KOŠICE KOŠICE REGION TURIZMUS APOLIS
KOŠICE DNES ŠKOLSKÝ SERVIS FUN RADIO
ORGANIZÁTOR

Progress Promotion Košice, s r.o.
Vrátna 498/6, 040 01 Košice, Slovenská republika


ZAVOLAJTE NÁM

M: +421 (911) 700145
T: +421 (55) 6228282